รับเขียนโปรแกรมทุกประเภท

ด้วยทีมมืออาชีพ ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

WEB APPLICATION
MOBILE APPLICATION
LINE APPLICATION
3 ขั้นตอน

ในการติดต่องานรับเขียนโปรแกรม

ขั้นตอนที่ 1 รับข้อมูลเบื้องต้น

แจ้งรายละเอียดความต้องการของโปรแกรม ผ่านช่องทางต่างๆ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ขั้นตอนที่ 2 ประเมินราคา

ทางบริษัทจะประเมินราคาเบื้องต้นและระยะเวลาในการจัดทำพร้อมส่งใบเสนอราคาให้ผู้ว่าจ้าง

ขั้นตอนที่ 3 นัดพบพร้อมเริ่มงาน

สามารถแจ้งนัดพูดคุยทางออนไลน์และออฟไลน์เพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มเติมได้ทุกสถานที่

ตัวอย่างผลงานรับเขียนโปรแกรม
รับจัดทำ PROGRAM & APPLICATION